شهروند- بر اساس گزارشی تازه منتشر شده از ” سی آر آ” CRA، کانادایی های پولدار برای در رفتن از پرداخت مالیات حدود ۲۴۰.۵ بیلیون دلار خود را در حسابهای بانکی در خارج از کانادا نگهداری می کنند.  همچنین این گزارش نشان می دهد که سرمایه گذاری های دیگری، مانند ملک، اوراق قرضه و سهام، جمعا به مبلغ حدود ۴۲۹ بیلیون دلار توسط کانادایی ها در سالهای اخیر و در کشورهای آمریکا و چین انجام شده است. این بررسی ها و تحقیقات در پی رسوای های سالهای اخیر مانند “اوراق پاناما” و “اوراق بهشت” توسط سازمان مالیات بردرآمد کانادا ، CRA، انجام شد.

 

دولت کانادا سالیانه مبلغ بسیار زیادی درآمد مالیات را به دلیل این سرمایه گذاری های پنهان افراد پولدار در خارج از کانادا از دست می دهد؛ پولهایی که می تواند باعث رشد اقتصادی و کارآفرینی در خود کانادا شود. البته  سازمان CRA معتقد است که میزان سرمایه گذاری های پنهان در کشورهای خارجی که در اصطلاح به آنها بهشت های مالیاتی اتلاق می شود بسیار بیشتر از این یافته هاست.

این بررسی توسط CRA بدین گونه انجام می شود که این سازمان میزان مالیاتی را که باید از شهروندانش کسب کند تخمین می زند و سپس مالیاتی را که به واقع دریافت می کند با آن رقم مقایسه می کند و از این طریق این اختلاف مالیاتی آشکار شده است. سازمان مالیات بردرآمد کانادا به دقت در حال بررسی دلایل این اختلاف مالیاتی است و سعی بر این دارد تا متخلفان را شناسایی کند.