شهروند-  پلیس تورنتو در بررسی های جدید به کشفیات تازه ای در رابطه ی با پرونده ی قتل های زنجیره ای بروس مک آرتور دست یافته است. روز پنج شنبه در نزدیکی خانه ی لیساید، مکانی که بروس مک آرتور در آن طراحی باغچه میکرد، باقی مانده ی چندین جسد پیدا شد. تیمی از محققان به کمک یک کارشناس پزشکی قانونی تحقیقات خود را از روز چهارشنبه در نزدیکی خانه ی خاکستری رنگ واقع در Mallory Cres آغاز کردند. ساعاتی بعد از شروع تحقیقات، محققان موفق شدند که به بقایای اجسادی که در مکان های مختلفی در این محل دفن شده بودند دسترسی پیدا کنند.

در ابتدای سال جاری باقی مانده ی اجساد ۷ تن از مقتولان بروس مک آرتور در همین مکان پیدا شد، اما آن بقایا همگی در داخل گلدان های بزرگ مخفی شده بود. هنوز معلوم نیست که بقایای تازه کشف شده متعلق به همان مقتولان باشد یا افراد دیگری هم هستند که هنوز شناسایی نشده اند. تمام بقایای کشف شده برای بررسی های بیشتر و آزمایشات مختلف به پزشکی قانونی منتقل شده اند و پلیس میگوید که ممکن است این بررسی ها بسته به نوع آزمایشات شناسایی روزها، هفته ها و یا شاید ماهها به طول بیانجامد.

بروس مک آرتور ۶۶ ساله متهم به هفت قتل عمد می باشد. او در ژانویه ی سال جاری دستگیر شد و قرار است در اواخر این ماه در دادگاه حاضر شود. مقتولان پرونده ی او عبارتند از سلیم اسن، اندرو کینزمن، دین لیسوویک، سروش محمودی، Skandaraj Navaratnam، عبدالبصیر فیضی، Kirushnakumar Kanagaratnam و مجید کیهان. این قتل ها در فاصله ی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ اتفاق افتاده است و جسد مجید کیهان هنوز پیدا نشده است.