شنبه ۲۸ فوریه در سالن کانسیل چمبر شهرداری نورت یورک، دو نماینده ایرانی تبار مجلس های استانی کانادا، دکتر رضا مریدی نماینده مجلس انتاریو و  …


شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹


 

نشست ایرانیان تورنتو با نمایندگان ایرانی تبار مجلس های استانی کانادا


 دکتر مریدی و دکتر خدیر

شنبه ۲۸ فوریه در سالن کانسیل چمبر شهرداری نورت یورک، دو نماینده ایرانی تبار مجلس های استانی کانادا، دکتر رضا مریدی نماینده مجلس انتاریو و دکتر امیر خدیر نماینده مجلس کبک، ارزیابی خود را از جامعه ی ایرانیان کانادا با حاضران در میان گذاشتند.

این برنامه از سوی اتحادیه دانشجویان ایرانی دانشگاه تورنتو و کانون های دانشجویان ایرانی دانشگاه های تورنتو و رایرسون برگزار شد و گروه حمایت از جوانان ایرانی ـ کانادایی نیز حمایتگر آن بود.

لادن شهروز از سوی اتحادیه دانشجویان خوشامد گفت و بیژن احمدی اهداف کانون دانشجویان ایرانی دانشگاه تورنتو را، که ۲۵۰۰ دانشجوی ایرانی در آن در حال تحصیل هستند، برشمرد و سپس دکتر مریدی را برای سخنرانی دعوت کرد.

دکتر مریدی ضمن تبریک به دکتر خدیر و بقیه هموطنان برای انتخاب ایشان به نمایندگی مجلس کبک، انتخاب دو نماینده ی ایرانی تبار در یکی از مجالس قانونگذاری قاره ی آمریکا را نشان از پویایی جامعه ی ایرانی کانادا خواند.

مریدی سپس چگونگی آمدن به کانادا و ماندنش را شرح داد و تفاوت های جامعه ی ایران و کانادا را برشمرد. او همچنین از روندی که به نمایندگی مجلس ختم شد و حمایت جامعه ی ایرانی از خود یاد کرد و گفت: در این انتخابات ایرانی ها روحیه ی همبستگی خود را نشان دادند. حضور ۱۰۰۰ تن در روز معرفی من، فعالیت بیش از ۱۰۰۰ داوطلب در طول کمپین انتخاباتی و حضور۳۵۰ داوطلب برای روز انتخابات، تاثیر بسیاری در میان جامعه ی کانادایی داشت.  

پس از سخنان دکتر مریدی نوبت به دیگر نماینده ی ایرانی تبار رسید که به تازگی به مجلس استان کبک راه یافته است.

دکتر امیر خدیر متولد ۱۹۶۱، ده ساله بود که همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرد. او گفت، از ۱۹۷۱ تا اواسط دهه ۸۰ هنوز پدر و مادرش خود را مهاجر نمیدانستند و فکر میکردند که برخواهند گشت، زیرا مهاجر بودن را منفی می دیدند.

خدیر با پرداختن به موضوع مهاجرت که ریشه ی هزاران ساله در تاریخ بشریت دارد، و با وطن خواندن جهان گفت: ما باید این اصل را زنده کنیم که کل جامعه ی بشری مهاجر است و این امر نه تنها بار منفی ندارد که اتفاقا بار مثبتی در آن دیده می شود. مهاجرت هویت اصلی جامعه ی بشری ست.

خدیر فرایند ادغام بشری در جوامع میزبان را فرای مرزبندی ها قرار داد و گفت، ما در جوامع دموکراتیکی هستیم که امکان این ادغام هست ولی موانعی هم وجود دارد. او عدم پذیرش مدارک تحصیلی را از جمله موانع خواند و گفت، در مجلس کبک از ۱۲۵ نماینده تنها چند تن از اقلیت های مهاجر به چشم می خورند.

خدیر به حضور سهیل پارسا و مهدی کوهستانی در میان حاضران اشاره کرد و آنان را نمونه های موفقی خواند که به عنوان یک شهروند کانادایی وارد جامعه کانادایی شده اند، نه به صورت قبیله ای.

او افزود، ما به عنوان مهاجر در کانون قدرت قرار داریم و حتی اگر نسبت به مسائل مملکتمان هم دغدغه داشته باشیم می توانیم از همین جا در تصمیماتی که گرفته می شود، تاثیرگذار باشیم.

خدیر گفت، طرح این بحث که" اینجا متعلق به شما نیست" مشروعیت ندارد چون تنها اقوام اولیه، به اینجا تعلق ندارند و بقیه مهاجرند.

او در پایان به حزب خود به نام همبستگی کبک اشاره کرد و گفت: دلیل وجودی حزب من عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، برابری در همه زمینه ها و برابری زن و مرد است. او تاکید کرد، دلیل وجودی حزب من استقلال از کانادا نیست، ولی حق مردم کبک است که نحوه ی پیوند با دولت فدرال را خود تعیین کند.

پس از سخنرانی های دو نماینده ی مجلس، بخش پرسش و پاسخ برگزار شد و در پایان نیز از حاضران پذیرایی شد.

گفتنی ست این اولین حضور دکتر خدیر در میان ایرانیان تورنتو بود که با استقبال بسیار آنان روبرو شد به طوری که حتی پس از پایان جلسه نیز در میان حلقه ی پرسش کنندگان قرار داشت و بسیاری نیز خواهان گرفتن عکس یادگاری با او بودند.