شهروند- داگ فورد برای بررسی امور مالی استان انتاریو و تحقیق در زمینه ی کسری بودجه ی میلیون دلاری این استان، از نخست وزیر قبلی استان بریتیش کلمبیا، گوردون کمپل کمک گرفته است و او را به سمت رئیس یک هیئت تحقیق مستقل در این زمینه گماشته است.

آقای کمپل تا تاریخ ۳۰ آگوست زمان دارد تا میزان کسری بودجه را به صورت دقیق گزارش دهد و برای شش هفته کار، چکی به مبلغ ۵۰,۰۰۰ دلار دستمزد دریافت کرده است. داگ فورد معتقد است که میزان کسری بودجه ی دولت قبلی لیبرال که توسط بونی لیزیک، حسابرس گزارش شده است، صحیح نیست و دفاتر مالی در آن زمان دست کاری شده است.

آقای کمپل قرار است طی شش هفته کار تمام دفاتر مالی دولت را خط به خط بررسی کند و گزارش جامع و دقیق از وضعیت مخارج و هزینه های دولت قبلی لیبرال به رهبری کاتلین وین ارائه دهد.

بسیاری از نمایندگان حزب نیودمکرات با این تصمیم مخالفند و می گویند ظاهرا آقای فورد حسابرس رسمی دولت را قبول ندارد وگرنه لزومی به انجام هزینه ی دوباره برای بررسی وضعیت مالی دولت قبلی نیست.

آقای کمپل یکی از اولین نخست وزیران در کاناداست که برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ مالیات کربن را اجرا کرد و به این لحاظ شاید با داگ فورد چندان هم عقیده نباشد.