رفتن توی لوله ی ام آر آی

مثل شیرجه زدن توی دریایی از شراب بود

فکرهایم ناپدید شدند

آدم سرشناس شبکه سی بی سی را اخراج کردند؛ اولویا* آیا برنده می شد؟ سی درصد خطر سرطان؛ بوقلمون کریسمس با دستور غذای گوردن*

تا ته دریا شنا می کنم و نمی دانم آیا می خواهم بیایم بالا؟

شراب و آبجو مرا مست نمی کنند

*«این آهنگ های بلوز مرا به مستی تمام می رسانند»

صدای بلند ام آر آی به آهنگ های ویلی* تبدیل می شوند

از اتاق هیوز*

آنجا که عاشق شدیم با آهنگ های بلوز و شراب

پائیز بود

و هنوز هم عاشقم

ممنون؛ تمام شد. نتیجه اش ۱۰ تا ۱۵ روز دیگر

می شود بمانم توی لوله؟

خواهش می کنم

می شود؟

Olivia Chow سیاستمدار کانادایی

Gordon Ramsay آشپز معروف انگلیسی

از شعر یکی از آهنگ های سبک بلوز

Hugh’s Room رستوران قدیمی در تورنتو که موسیقی زنده همیشه در آن به راه است