چگونه با خسارت های وارده مستأجر به ملک برخورد کنیم؟

در شماره ی گذشته گفتیم که چگونه می توان از خسارت های احتمالی مستأجران به واحد اجاری در هنگامی که هنوز در آن زندگی می کنند جلوگیری یا با آن برخورد کرد.

 اکنون به موردی اشاره می کنیم که مستأجر محل مورد اجاره را ترک کرده و شما متوجه عمق خسارت ها می شوید. حال چه می کنید؟

ابتدا باید اذعان داشت که این اتفاق برای مالکی می افتد که در شروع اجاره روش های جاری پیشگیری از این موضوع را رعایت نکرده و در مدت اجاره ملک نیز از آن غافل مانده است. یکی از شروط مندرج در قرارداد اجاره معمولاً دادن اختیار به مالک برای سرکشی به ملک هر سه ماه (و یاگاهی ۶ ماه) یک بار است. طبیعتاً اگر شما این مراقبت را نموده باشید کمتر با سورپرایز در پایان مدت اجاره در جهت خسارات وارده مستأجر به ملک مواجه می شوید. در اینجا مقصود از خسارت جزئیاتی مثل چکه کردن شیر آب یا خط و خطوط به دیوار و کف چوبی نیست، بلکه خساراتی مانند شکسته شدن در و پنجره و خراب شدن کف در حد قابل تعویض بودن و امثال آنست.

مستأجرانی که در داخل خانه یا واحد اجاری ایجاد خرابی (سهوی یا عمدی) کرده اند معمولاً سعی می کنند با مالک تا دقیقه آخر مواجه نشوند مثلاً به شما می گویند فردا نقل مکان می کنند و حتی با شما قرار فردا را برای تحویل کلید می گذارند ولی امروز نقل مکان می کنند و فردا که شما می روید جا تر است و بچه نیست!

حال برسیم به این سناریو که شما پس از ورود به مورد اجاره ملاحظه می کنید خسارت هایی را مستأجر وارد کرده و رفته است.

این گونه مستأجران معمولاً اثری هم از خود بجا نمی گذارند و اگر اطلاعاتی هم در مورد محل سکونت جدید به شما بدهند صحت نخواهد داشت.

اول ـ تلاش می کنید که رد پایی از مستأجر از طریق همسایه ها یا محل کار وی بیابید و یا این که با وی تلفنی صحبت کنید (اگر شماره اش را عوض نکند) و یا به هر نحو ممکن به وی بفهمانید که تکلیف خرابی ها را روشن کند. توجه داشته باشید که اگر شما مدارک کافی از وضعیت ملک خود در هنگام تحویل آن به وی از قبیل عکس، ویدئو، کلیپ یا فرم وضعیت نداشته باشید اثبات خرابی مشکل می شود و در نهایت وی اعلام می کند که واحد اجاری از ابتدا به همین شکل بوده است.

دوم ـ اقدام از طریق استفاده از بیمه ساختمان یا بیمه مستأجر نسبت به مورد اجاره. به این شکل که فرض کنیم در اثر بی مبالاتی مستأجر تمام کف چوبی (Hard Wood) خیس شده و همگی کج و معوج و غیر قابل استفاده گردیده است. مستأجر می تواند از طریق بیمه خود اقدام و درخواست تأدیه خسارت کند. شما هم می توانید این کار را بکنید ولی اگر شرکت بیمه بفهمد مستأجر در آن بوده است ممکنست چیزی را قبول نکند.

سوم ـ اقامه دعوی (شکایت) از مستأجر از طریق دادگاه، (Small Claim Court) با جمع آوری مدارک و شواهد لازم و پیدا کردن آدرس محل اقامت جدید و محل کار با تعیین میزان خسارت. این میزان بایستی توسط کنتراتچی حرفه ای تهیه شده باشد.

این پروسه طولانی و مقدار کمی هم هزینه دارد ولی ارزش نتیجه ای که حاصل می شود را دارد.

توجه داشته باشید که به محض تخلیه ملک توسط مستأجر ارتباط مالک و مستأجری قطع و شما در حالت شاکی و متشاکی قرار می گیرید، لذا Landlord Tenant Board (LTB) در این حالت کمکی به شما نمی کند.

در خاتمه یک بار دیگر اشاره می شود که اگر در هنگام اجاره ملک خود از مشاور املاک با تجربه (که ترجیحاً خود مالک و دارای واحد اجاری باشد) استفاده نموده و تمام پیش گیری های لازم را بنمائید هیچ وقت با سورپرایزهایی از این دست مواجه نمی شوید.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.