همانگونه که مطلع هستید و از سال قبل در رسانه ها به صورت رسمی اعلام شد دست اندرکاران دارویی ـ پزشکی بر این باورند که اثرات مثبت دارویی “ماری جوانا” بر روی بعضی از بیماریها اثبات شده و لازم است بازنگری جدیدی بر روی سیستم درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد تا هم باورهای غلط در این خصوص تصحیح شود و هم از این گیاه به صورت دارو البته در بعضی از بیماری های خاص و فقط با نظر پزشک معالج استفاده گردد. این موارد یک طرف سکه است چرا که در این معادله اگر همه (پزشکان- داروسازان- تولیدکنندگان و قانون گذاران) بر این باور باشند که “ماری جوانا” اثرات دارویی دارد و بایستی در چرخه درمان از آن استفاده کرد فقط یک گروه آن را قبول نداشته باشند این پروسه اجرایی نشده و قابلیت عملیاتی شدنش را از دست می دهد و آن گروه کارشناسان بیمه ای هستند که در این مورد بایستی دنباله روی تصمیم گیران یاد شده باشند.

در ابتدای سال ۲۰۱۸  جلسه ای تشکیل شد که همه کارشناسان، متخصصان و خبرگان بیمه در آن حضور داشتند و هدف آن بود که با همفکری بتوانند به یک تصمیم واحد برسند چون به محض این که پزشک معالج برای اولین بیمار”ماری جوانا” را تجویز نماید آن موقع مساله پرداخت هزینه ی آن توسط بیمه مطرح می شود و اگر این مورد استثناء شود نه برای موقعیت حرفه ای شرکتهای بیمه مناسب است و نه این که برای جوامع پزشکی و دارویی مقبولیت خواهد داشت لذا همگی قول دادند طی زمانبندی معقولی خود را با این پیشرفت هماهنگ نمایند. در اولین اقدام صنعت بیمه پذیرفت که همه محصولات تولیدی توسط “شاپرز دراگ مارت” مورد تایید است و چنانچه “ماری جوانا” توسط این موسسه تولید شود هزینه اش قابلیت بازپرداخت خواهد داشت و شرکتهای بیمه “سان لایف” “گریت وست لایف” و در آخر “مانیو لایف”دستورالعملهای لازم را صادر و تصمیمات خود را رسانه ای کردند به این معنی که اگر دارای بیمه نامه سلامتی مکمل بر اوهیپ هستید و پزشک معالج برای درمان شما “ماری جوانا” تجویز نمود هزینه اش توسط شرکت بیمه شما قابلیت بازپرداخت خواهد داشت.

بر اساس آمار منتشره از سپتامبر ۲۰۱۷ تاکنون حدود ۲۳۵ هزار نفر در کانادا قانونا اسامی شان را ثبت کرده تا در زمره مصرف کنندگان داروی “ماری جوانا” باشند.

در سایت رسمی دولت کانادا موارد قانونی و غیر قانونی بودن “ماری جوانا” کاملا تصریح شده است:

۱-خرید آن از یکی از مراکز دارویی صورت پذیرد.

۲- مصرف آن بر اساس تجویز پزشک باشد و از مراکز دارویی مجاز و شناخته شده صورت پذیرد.

۳- قانون گذار مجاز است تا کنترل نماید که بیمار همان شخص مصرف کننده است و دارو از کجا خریداری شده و محل استفاده دارو نیز محدود و مشخص می باشد.

۴- قانون سراسری برای آن وجود ندارد و هر استان کانادا از قوانین خاص خود تبعیت می نمایند لذا مصرف کننده در صورت مسافرت بایستی قانون منطقه را مطالعه کند.

۵-در صورت استفاده “ماری جوانا” امکان رانندگی وجود ندارد و قوانین راهنمایی و رانندگی تعریف شده و محدودیت های یاد شده همگی اعمال می شود.

۶- قانون صراحت ویژه دارد که سلامت جوانان را در این خصوص پاسداری نماید لذا با تولید و توزیع کنندگان غیر قانونی برخورد خواهد شد.

کمیته خاصی متشکل از پزشکان و داروسازان در صدد تحقیقات مکملی هستند تا مطمئن شوند مصرف “ماری جوانا”روی فعالیت درسی، کاری و آینده جامعه اثرات مخرب نداشته باشد.