شهروند- در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۱۸ به دلیل آنچه عربستان سعودی دخالت کانادا در امور شهروندی این کشور خواند، دو کشور عربستان سعودی و کانادا تمام مبادلات تجاری و روابط سیاسی خود را متوقف کردند و هر دو کشور دیپلمات های خود را فراخواندند.

 

عربستان سعودی علاوه بر دیپلمات ها از تمام  دانشجویان عرب که در کانادا مشغول به تحصیل هستند نیز خواست که هرچه سریعتر به عربستان بازگردند و اعلام کرد که پادشاه عربستان دیگر بورسیه ی تحصیلی آنها را در کانادا پرداخت نمی کند.

بر همین اساس بیش از ۱۰۰۰ دانشجوی پزشکی که درس خود را تمام کرده اند و هم اکنون در بیمارستان های کانادا مشغول به گذران دوران اینترنی هستند تا تاریخ ۳۱ آگوست مهلت دارند تا خاک کانادا را ترک کنند. این دانشجویان هرکدام ۱۰۰,۰۰۰ دلار از عربستان برای تحصیل در کانادا دریافت می کنند. این دانشجوها تجربه ی لازم را برای پزشک شدن در کانادا به دست می آورند و بدون اعمال هزینه ای بر گردن کانادایی ها به بیماران خدمت می کنند. بسیاری از مراکز درمانی آموزش پزشکی در کانادا باید به فکر راه حلی سریع باشند تا این جای خالی را با دانشجویان و انترن های دیگر پرکنند. کاری که برای بسیاری از آنها چندان راحت نیست و تمام این مراکز در تلاشند تا تاثیر این اتفاقات بر بیماران را به حداقل ممکن کاهش دهند.