شهروند- دیروز دوشنبه شهرداری تورنتو اعلام کرد که  از دولت انتاریو به دلیل لایحه ی قانونی شماره ی ۵ به نام “دولت محلی بهتر” که براساس آن تعداد حوزه های شهری از ۴۷ حوزه به ۲۵ حوزه کاهش می یابد، به دادگاه شکایت می کند. این کاهش میزان حوزه های شهری زمانی اتفاق می افتد که تا انتخابات شهرداری تورنتو ، که .قرار است ۲۲ ماه اکتبر ۲۰۱۸ انجام شود، زمان بسیار کوتاهی باقی مانده است

 

شهرداری و شورای شهر تورنتو همچنین می گوید که برای هرگونه چالش و دفاع آماده است. شهرداری تورنتو تصمیم دارد در مقابل این تصمیم داگ فورد که بدون رایزنی و مشاوره با مقامات شهری و متخصصان این حوزه انجام گرفته و خلاف روند دمکراسی است، بایستد. همچنین شورای شهر و شهرداری تورنتو اجازه نمی دهد که خللی به انتخابات شهرداری که کمپین های آن در میانه راه قرار دارد وارد شود. اولین قرار دادگاه برای تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۱۸ تعیین شده است.

شورای شهر تورنتو همچنین امیدوار است که انتخابات را به تاریخی دورتر در آینده موکول کند، بلکه بتواند دوباره تعداد حوزه های شهری را به ۴۷ کرسی برگرداند. به گفته ی شورای شهر داگ فورد نمی تواند از قدرتش سوء استفاده کند و مانند دیکتاتور در این استان رفتار نماید.