شهروند- آخر هفته ی گذشته هفته ای خونین در تورنتو بود. یک حادثه ی تیراندازی و دو حادثه ی چاقو کشی تعداد کشته های امسال این شهر را به ۶۳ فقره افزایش داد. البته باید توجه کرد که ۱۰ تن از این تعداد کشته شده ها به حادثه ی دلخراش حمله ی ماشین در نورت یورک مربوط می شود.

 

این تعداد کشته تقریبا دو برابر تعداد سال ۲۰۱۷ در همین موقع است. به گفته ی مقامات شهری میزان جرم و جنایت به طور کلی در ۱۰ سال گذشته روندی کاهشی داشته است، اما در برخی سالها این روند بهم خورده است و مانند امسال تعداد جنایت و کشته های ناشی از آنها افزایش داشته است.

بررسی میزان جرم و جنایت و جلوگیری از آنها یکی از مباحث اصلی در انتخابات شهرداری پیش رو و کمپین های تبلیغاتی کاندیداهاست. یکی از راه حل های شهردار تورنتو، جان توری، سرمایه گذاری بیشتر برای مجهز کردن و بهبود نیروی پلیس تورنتو است که شاید اثرات آن به سرعت دیده نشود اما در دراز مدت کمک فراوانی به کاهش جرم و جنایت خواهد کرد. در حوادث تیراندازی و چاقو کشی آخر هفته گذشته سه تن کشته شدند.