جشنواره تامیلی ها

سال گذشته از این جشنواره دو روزه ی خیابانی، بیش از ۲۰۰هزار نفر دیدن کردند. فرهنگ تامیلی ها را در رقص و موسیقی و غذا و هنر و سرگرمی در این جشنواره به رایگان شاهد باشید.

شنبه ۲۵ آگوست ۲۰۱۸ از ۱۱ صبح تا ۱۱ شب

یکشنبه ۲۶ آگوست ۲۰۱۸ از ۱۲ ظهر تا ۹ شب

Markham Road Between McNicoll and Passmore Avenue

 www.tamilfest.ca

 

تور پارک دان ولی

اد فریمن، تاریخدان بازنشسته شما را دعوت می کند تا به او بپیوندید و با هم Don Valley Brick Works Park و از جنبه های تاریخی و جغرافیایی و طبیعی این پارک به رایگان مطلع شوید.

شنبه ۲۵ آگوست ۲۰۱۸ ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۱۵

مکان: ۵۵۰ Bayview Ave در چادر اطلاعات رسانی شهرداری تورنتو در مقابل ورودی پارک

 greentoronto@toronto.ca

 

روز دوستی تورنتو و کوبا

بیست و سومین سالی ست که روز دوستی کوبا و تورونتو در این شهر جشن گرفته می شود. ستاره آواز کوبا Yulaysi Miranda در این جشن هنرنمایی می کند. حضور در جشن رایگان است.

شنبه ۲۵ آگوست ۲۰۱۸ ساعت ۲:۳۰ تا ۵:۳۰

شهرداری تورنتو

۱۰۰ Queen St W