شهروند- ماه گذشته کمپانی تسلا، سازنده ی ماشین های برقی، از دولت انتاریو شکایت کرد. دلیل شکایت این بود که داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، اعلام کرد که سوبسید دولتی برای دارندگان خودرو تسلا قطع می شود. این تصمیم غیرمنتظره حدود ۶۰۰ دارنده ی خودرو تسلا در انتاریو را تحت تاثیر قرار داد. این  افراد سالانه رقمی تا سقف ۱۴۰۰۰ دلار به عنوان سوبسید دولتی برای پوشش هزینه های ماشین دریافت می کردند.

 

داگ فورد اعلام کرد کسانی که خودرو خود را از کمپانی های واسطه دریافت کنند می توانند همچنان از این سوبسید استفاده کنند، اما چون تسلا به شکل مستقیم با مشتریان وارد معامله می شود از این قاعده مستثنا شده است. به همین دلیل کمپانی تسلا از دولت انتاریو شکایت کرد و دیروز دوشنبه قاضی این پرونده رای را به نفع تسلا صادر کرد و اعلام کرد که داگ فورد و دولت انتاریو با کمپانی تسلا به درستی رفتار نکرده است و اقدام دولت را غیرقانونی خواند.

دولت انتاریو در پی این رای دادگاه باید ۱۲۵۰۰۰ دلار به عنوان هزینه های قانونی به کمپانی تسلا بپردازد. رای دیروز دادگاه اولین اقدام قانونی برنده شده علیه دولت محافظه کار انتاریو و آقای داگ فورد است.