شهروند- دیروز سه شنبه هزاران زنبور گرسنه ی نیویورکی به یک دکه ی هات داگ فروشی در میدان تایمز نیویورک حمله کردند. بسیاری از توریست ها و مردمی که در این میدان مشهور در منهتن نیویورک در رفت و آمد بودند برای دقایقی محو تماشای این زنبورها شدند و با آنها عکس سلفی یادگاری گرفتند. این زنبورهای گرسنه که تنها برای خوردن هات داگ به این مکان آمده بودند هیچگونه آسیبی به مردم وارد نکردند.

 

پلیس مجبور شد برای پراکنده کردن این زنبورها خیابان های منتهی به این هات داگ فروشی را برای مدتی کوتاه ببندد. یکی از افسران پلیس نیویورک که لباس مخصوص به تن داشت با استفاده از وسیله ای مانند جارو برقی این زنبورهای ماجراجو را جمع آوری کرد و بدون هیچگونه آسیبی آنها را به کندوهایشان بازگرداند. این زنبورها به احتمال زیاد به دلیل بوی خردل در بالای سر این دکه ی هات داگ فروشی جمع شده بودند و جمع آوری آنها تنها ۴۵ دقیقه به طول انجامید.