شهروند- در حادثه ی تیراندازی یک شنبه بعدازظهر در پارک Coronation واقع در دان تاون تورنتو یک نفر کشته شد. قربانی که مایکل لوئیس (Michael Lewis) نام دارد در زمان وقوع این حادثه به همراه همسر باردار و دو فرزندش برای شرکت در مراسم بزرگداشت دوستش  کمال هرکیولس (Kamal Hercules) که در سال ۲۰۰۹ بر اثر تیراندازی کشته شده بود در این پارک حضور داشت. کمال هرکیولس، دوست مایکل، در سن ۲۱ سالگی بعد از دعوا با یکی از دوستانش به ضرب گلوله ی همان دوست کشته شد.

 

به گفته ی شاهدان چهار مرد حوالی ساعت ۶ بعدازظهر به مایکل نزدیک شدند. یکی از مردان بعد از رد و بدل کردن چند جمله به روی مایکل آتش گشود و از فاصله ی بسیار نزدیک چندین تیر به او شلیک کرد و سپس همگی آنها فرار کردند. مایکل لوئیس که تنها سی سال داشت در دم کشته شد.

بنا به اظهارات پلیس دست کم یکی از این مردان مایکل را می شناخت و علت این تیراندازی به احتمال زیاد خصومت شخصی است. مرگ مایکل لوئیس تعداد قربانیان تیراندازی و قتل سال جاری را به ۷۳ فقره رساند یعنی ۷ فقره بیشتر از کل سال ۲۰۱۷. بررسی های پلیس برای پیدا کردن مظنونین و یافتن دلیل قطعی این تیراندازی در جریان است.