شهروند- خرس ها قربانیان خاموش گرم شدن هوا و آتش سوزی های اخیر جنگل ها هستند. به دلیل از بین رفتن درختان و منابع غذایی، این حیوانات که اغلب گیاهخوار هستند دچار سوء تغذیه و کمبود آب شده و از بین می روند. آنجلیکا لنگن (Angelika Langen) 27 سال است که به خرس ها در استان بریتیش کلمبیا کمک می کند  و بعد از وقوع حوادث این چنینی به آنها آب و غذای کافی می رساند.

 

آنجلیکا می گوید که این تابستان، تابستان سختی برای او بوده است. او بارها با دیدن خرس هایی که جان خود را به دلیل آتش سوزی های گسترده ی بریتیش کلمبیا از دست دادند تصمیم گرفت که از شغلش استعفا دهد اما هربار با دیدن خرس هایی که دوام آورده و امیدی به زنده ماندن آنها هست تردیدهایش را کنار گذاشت و به یاری آنها شتافت.

مردمی که از این آتش سوزی ها آسیب دیده اند به مکان های دیگری منتقل شده اند و با وجود تمام مشقات اما برای آنها سرپناه و آب و غذایی فراهم شده است. اما خرس هایی که در طبیعت رها هستند نمی توانند به آسانی آدمها، راه نجاتی پیدا کنند و می میرند. آنجلیکا از مردم می خواهد که به این خرس ها غذای دستی ندهند و اجازه دهند که متخصصان این کار به شیوه صحیح این حیوانات را در زیستگاه طبیعی شان یاری دهند.