دو روز پیش مدارس در کانادا باز شدند. توصیه های زیر از سوی کارشناسان در رابطه با ایمنی کودکان توصیه شده است:

۱ـ حداقل ۵ دقیقه قبل از رسیدن اتوبوس در ایستگاه حاضر باشند.

۲ـ به بچه ها یاد بدهید که در خیابان قرار نگیرند و شوخی های خطرناک با هم انجام ندهند.

۳ـ بچه ها را تشویق کنید وقتی از اتوبوس بالا رفتند به طریق مناسبی بنشینند، صورتشان مستقیم به جلو و دستشان در کنارشان قرار گیرد.

۴ـ صدای بلند از خودشان در نیاورند که راننده حواسش پرت شود .

۵ـ وقتی می خواهند پیاده شوند باید منتظر شوند تا اتوبوس کامل بایستد.

۶ـ اگر می خواهند از عرض خیابان بگذرند باید تا ۳ متر جلوتر از اتوبوس حرکت کنند تا راننده بتواند آنها را ببیند.

۷ـ یادآوری کنید که حتمن به سمت چپ و راست با دقت نگاه کنند و مواظب رفت و آمد ماشینها در هنگام رد شدن از خیابان باشند.

۸ـ وقتی به ایستگاه اتوبوس می رسند با افراد غریبه صحبت نکنند.

به عنوان پدر مادر ما وظیفه داریم از فرزندانمان مواظبت کنیم. مواردی چند از موارد ایمنی برای مقابله با خطرها:

۱ـ نصب صندلی ایمنی در ماشین

۲ـ به بچه ها یاد بدهیم چگونه از عرض  خیابان بگذرند.

۳ـ از وسایل مناسب ورزشی برای تمرین استفاده کنند.

۴ـ نصب و امتحان آژیر دود.

۵ـ ذخیره داروها و مواد خطرناک در مکان مناسب.

۶ـ خانه را محل امن برای بچه ها بکنید.

۷ـ هیچوقت به بچه ها بی توجهی نکنید.

طبق آمار در هر دوازده دقیقه یکنفر بر اثر تصادف وسایل نقلیه جان خود را از دست می دهد. با رعایت نکات ایمنی در جاده ها شما می توانید از خود مواظبت کنید:

ـ مطمئن باشید که وسیله نقلیه تان به خوبی کار می کند.

ـ صندلی ایمنی برای بچه ها فراهم کنید.

ـ کمربند ایمنی را ببندید.

ـ با خشم رانندگی نکنید.

ـ ناجور رانندگی نکنید.

ـ هنگام رانندگی متوجه اطراف باشید جاده ها را با دوچرخه و موتور سیکلت ها تقسیم کنید و به عابر پیاده نگاه کنید .

طرح و برنامه ریزی، سرمایه گذاری و بیمه برای فرزندمان هشداری است که امروز می بایست به آن توجه شود. بیاییم با طرح و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فرزند عزیزمان را در مواجهه با پیامدهای طبیعی و احتمالی بیمه کنیم. سرمایه گذاری با نظارت دولت و برخورداری از مزایایی دولتی و رفع نگرانی در خصوص بیماری و همچنین آینده نگری برای زمانی پس از فارغ التحصیلی او از مواردی است که هر پدر ومادری می بایست بدان توجه کند.

اقتباسwww.cover4u.ca

از خوانندگان و علاقمندان دعوت به عمل می آوریم که تجربه های خوب و بد خود را پیرامون بیمه با ما در میان بگذارند. مطالب این مقالات صرفن درجهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصان مربوطه نمی شود.

پرسش های خود را در زمینه طرح و برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری و بیمه های مختلف از طریق ایمیل مطرح کنید.

news@insufin.com

از طریق وبسایت های شرکت و همچنین وبلاگ و رسانه های اجتماعی ما را دنبال کنید:

www.insufin.com