شهروند- دیروز دوشنبه دادگاه عالی دادگستری به نفع شهرداری تورنتو رای داد و اعلام کرد که تعداد حوزه های شهری کاهش نمی یابد و شهرداری تورنتو در انتخابات پیش رو، ۲۲ اکتبر، دارای ۴۷ حوزه ی شهری خواهد بود. قاضی دادگاه عالی دادگستری، ادوارد بلوبابا (Edward Belobaba) در رای ۲۱ صفحه ای دادگاه، لایحه ی قانونی شماره ۵ با نام “قانون دولت محلی بهتر” را تخلف از حقوق ذکر شده در منشور و مخالف قانون اساسی خواند.

 

بلوبابا گفت که اقدام داگ فورد برای کم کردن حوزه های شهری اتفاقی “بی سابقه” است و آن را مغایر با آزادی بیان رای دهنده و کاندیدا خواند، حقی که در منشور قانون اساسی تضمین شده است.

داگ فورد در واکنش به رای دادگاه اعلام کرد که این رای غیرقابل قبول است و به این رای اعتراض خواهد کرد. فورد همچنین، برای اولین بار در تاریخ انتاریو، اعلام کرد که برای از بین بردن این رای و کاهش تعداد حوزه های شهری از بند “بدون در نظر گرفتن” که معادل انگلیسی آن not with standing clause است استفاده خواهد کرد، حتی اگر لازم باشد بیش از یک بار.  فورد تأکید کرد من “منتخب” مردم هستم و قاضی “منتصب” شده است.

داگ فورد در مصاحبه ای خبری بعد از شنیدن رای دادگاه گفت که از همین هفته کابینه اش برای استفاده از این بند قانونی و معرفی دوباره ی لایحه ی شماره ی ۵ و کاهش به زور حوزه های شهری در مجلس دست به کار خواهند شد. دادگاه به جان توری و شهرداری اجازه داده است تا بر اساس ۴۷ حوزه ی شهری اقدامات انتخابات شهری تورنتو را شروع کرده و جان توری می گوید در صورت استفاده ی داگ فورد از بند “بدون در نظر گرفتن” دوباره به دادگاه رجوع خواهد کرد.