شهروند- بسیاری از تازه مهاجران به کانادا از چرخه ی باطل سابقه ی کار کانادایی عصبانی اند و آن را روندی بازدارنده در راه رشد خود و کمکشان به جامعه ای که در آن وارد شده اند می دانند. هرکدام از تازه مهاجران از فیلترهای زیادی عبور کرده اند تا بتوانند وارد خاک کانادا شوند.

یکی از این فیلترها سوابق کاری حرفه ای است، اما متاسفانه سیستم کاریابی در کانادا به شیوه ای است که به این تازه مهاجران اجازه نمی دهد به راحتی و بدون داشتن سابقه ی کار کانادیی وارد زمینه ی کار حرفه ای خود شوند.سابقه ی کار کانادایی هم به راحتی به دست نمی آید، زیرا در وهله ی اول کمپانی ها برای ورود مهاجران تردید می کنند و از آنها سابقه ای را می خواهند که ندارند و کم پیش می آید که ریسک کنند و اجازه ی کسب این سابقه را به راحتی به آنها بدهند. بنابراین مهاجران در یک دور باطل گیر افتاده اند. به عنوان مثال، جاسلین بیندری ( Jasleen Bindri) می گوید که ۱۰ سال در کشورش معلم ادبیات انگلیسی بوده است و از زمان ورودش به کانادا در حال انجام خدمات داوطلبانه با مدارس و موسسات است به امید اینکه بتواند بدون درس خواندن وارد بازار کار شود، اما این روند ظاهرا چندان موفقیت آمیز نبوده است و جاسلین میگوید برای ورود به این بازار حتما باید در کانادا درس بخواند و مدارک کانادایی دریافت کند. جاسلین در این تجربه تنها نیست و شاید وقت آن رسیده باشد که سیستم کاریابی در کانادا فکری به حال این تازه مهاجران کند.