شهروند: مدتهاست اصطلاح «توریست های آبستن زایمان» در کانادا وارد بحث سیاسی مربوط به گرفتن شهروندی کانادا ورد زبان مردم کانادا سیاستمداران و نو مهاجران و البته سبب نگرانی آن زنان و زوج هایی شده که با ویزای توریستی نزدیک به دنیا آمدن نوزادشان به کانادا می آیند و امید دارند که با تولد کودکشان شهروندی کانادا را به دست آورد و آنها – والدین – هم از طریق نوزادشان در آینده شهروند کانادا شوند. مقامات دولت کانادا اما به قضات دادگاه عالی کشورگفته اند: « هیچ قانون و یا توافق بین المللی این اجبار را ایجاد نمی کند که تولد در کانادا به دست آوردن شهروندی را تضمین کند.» این بحث بار دیگر اکنون زمانی پیش آمده که لیبرال ها در مورد پسران یک زوج روس که جاسوسان فدراسیون روسیه هستند، می گویند درباره این کودکان که در خاک کانادا به دنیا آمده اند بر همین مبنا تصمیم می گیرند و در همین رابطه به قضات دادگاه عالی گفته اند:«به فرزندان  جاسوسانی که برای یک کشور بیگانه کار می کنند، شایسته نیست که شهروندی کانادا داده شود حتی اگر والدینشان سالهای زیادی از عمرشان را در کانادا گذارنده باشند.»

در دنیا تنها ۳۴ کشور به صورت اتوماتیک و بر اساس اینکه نوزادی در خاکشان به دنیا آمده به او شهروندی می دهند. کانادا جزو کمتر از ده کشوری است که بر اساس ملاحظات ویژه ی دیگری جز تولد در خاک کشورش به افراد شهروندی می دهد. به عنوان مثال هیچ کشور اروپایی شهروندی اتوماتیک به هیچ نوزادی نمی دهد.

اندرو شیر، رهبر حزب محافظه کار فدرال اما با ارائه طرحی در مجلس عوام خواستار اجرای این سیاست در تمام موارد جز مواردی که یکی از والدین در کانادا زاده شده و یا سکونت دائمی داشته باشد! شده است.  اما لیبرال ها  ضمن دادن رای منفی به این طرح به وسیله ماتیو جنست، سخنگوی احمد حسین وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی این فکر را محکوم و آن را شرم آور خوانده اند.

یادآوری آنکه فعالان حقوق بشری با این موضع لیبرال ها هیچ مخالفتی ندارند.