شهروند- داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، روز سه شنبه در پاسخ به رای دادگاه عالی اعلام کرد که از بخش ۳۳ ام منشور حقوق و آزادی برای مقابله با رای دادگاه و کاهش تعداد حوزه های شهری در تورنتو استفاده خواهد کرد.

این بند قانونی که “notwithstanding Clause” نامیده می شود به گفته بسیاری از مخالفان داگ فورد خود برخلاف منشور حقوق و آزادی است و نباید وجود داشته باشد. بسیاری از مخالفان داگ فورد قرار است این هفته در تظاهراتی علیه او در تورنتو شرکت کنند.

جاستین ترودو، برخلاف درخواست بسیاری از مخالفان داگ فورد، دیروز اعلام کرد که اگرچه از روند تصمیم گیری و عملکرد نخست وزیر انتاریو راضی نیست، اما در امور او دخالت نخواهد نکرد و اجازه می دهد تا مسایل روند قانونی خود را طی کنند.

جاستین ترودو میگوید که متعهد و حامی منشور حقوق و آزادی کاناداست و همین منشور به هیچ قانونگذار و مجری قانونی اجازه نخواهد داد که از حیطه ی قانونی اش عدول کند.

کاهش تعداد حوزه های شهری تورنتو از ۴۷ کرسی به ۲۵ کرسی مخالفان زیادی از جمله جان توری شهردار تورنتو دارد و اگر داگ فورد بر این روند اصرار کند، جان توری وعده داده است که برای بازداشتن او باز به دادگاه مراجعه نماید.