شهروند: خبرگزاری کانادا همراه با سی بی سی گزارش دادند که نخست وزیر کانادا روز سه شنبه یکی دو ساعت پیش از بازدید از وینی پگ در مصاحبه ای در مانیتوبا که مردم هم در آن بعضی پرسش های خود را مطرح کردند، در پاسخ به یکی از سئوالات در مورد همراه داشتن ماری جوانا بهنگام سفر و عبور از مرز به کشور همسایه، به کسانی که عازم آمریکا هستند، هشدار داد که با وجود اینکه او و مقامات دولت لیبرال در تلاش همکاری با مقامات رسمی آمریکا بوده و هستند که این موضوع سبب مشکلات و تبعاتی برای مردم نشود، اما هر کشوری برای حفاظت از خاک و مردم خود در مرزهایش از هیچ اقدامی فروگذار نمی شود و این حق قانونی همه کشورهاست.

وی توضیح داد که در بعضی ایالات آمریکا داشتن و مصرف ماری جوانا قانونی شده، اما این دلیل نمی شود که ماموران مرزداری این کشور حمل ماری جوانا به داخل آمریکا را ندیده بگیرند.

کاشتن، داشتن و مصرف ماری جوانایی که برای موارد درمانی باشد از روز ۱۷ اکتبر در کانادا قانونی می شود.