موسسه بین المللی InterNational  با نظرسنجی که از ساکنان خارجی ۱۸۰ کشور جهان انجام داده بر اساس نظر شرکت کنندگان در این نظرسنجی در گزارش خود به ترتیب کشورهای پرتغال، تایوان، مکزیک، کامبوج، بحرین، کوستاریکا، عمان، کلمبیا ، ویتنام و در رده دهم کانادا از بهترین کشورهای دنیا در رفتار مردمانشان با ساکنان خارجی هستند.

در این لیست فرانسه در رده ۵۵ و آمریکا در رده ۳۶ قرار گرفته اند.