بیست سال پیش در چنین روزهایی عزیزان ما؛ حمید حاجی زاده، کارون حاجی زاده، پیروز دوانی، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، یکی پس از دیگری محکوم حکمی مخفیانه شدند، ربوده شدند، به خانه هاشان هجوم رفت، حریمشان شکست، جسم و جان گرامیشان درد کشید و سرانجام با بی رحمی و خشونتی لجام گسیخته به قتل رسیدند.

پاییز آن سال به درد و خون عزیزان ما آغشته است.

انسانهایی که هر یک در جایگاه خویش و با پافشاری بر باورها و آرمانهای خویش، برای برقراری آزادی و عدالت پیکار کردند و کارون کودکی بود نورسیده و جرمش چشمهای باز او، که شاهد قتل پدر شد. قتلهای سیاسی پاییز ۷۷بر وجدان جامعه زخم عمیقی زد و موج گسترده ای از اعتراضمردمی را سبب شد.

این اعتراض فراگیر نقطه ی عطفی ساخت در پاسخگو کردن نهادهای قدرت، در افشاگری خشونت سازمان یافته بر ضد دگراندیشان، در پافشاری جمعی بر حق رسیدگی قضایی و لزوم دادخواهی جنایت های سیاسی.

اما تمامی تلاشها و پایداری هایی که در این راستا انجام شد با سدی از تحریف و سرکوب از سوی نهادهای حکومتی گشت و به سرانجام بایسته نرسید.

رسیدگی قضایی به این قتل ها یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد لاپوشانی و تقلب و تهدید و سرکوب جایگزین دادرسی شد.

اعتراض های ما، وکلای ما و تمامی همراهان این راه دشوار به جایی نرسید. و این روندهای مخدوش و غرض ورزانه نیز باری شدند سنگین در کفه ی بیداد ها، و دردی شدند بر روی دردها بر جان ما.

اکنون که یک بار دیگر سالگرد قتل های سیاسی پاییز ۷۷ فرارسیده است، از شما می خواهیم تا در یادآوری و بزرگداشت آن جان های شیفته آزادی، که شریان شریف زندگی شان در این روزها قطع شد، ما را همراهی کنید در پافشاری بر دادرسی عادلانه ی جنایاتی که بر آنها رفت، در ایستادگی بر روشنفکری و دادخواهی جنایتی که بر دگراندیشان رفته است.

با امید به آن روز موعود که “داد خواهیم این بیداد را”

خانواده های

#حاجی_زاده

#فروهر

#مختاری

#پوینده

#شریف

#دوانی

.

#فرخنده_حاجی_زاده

#حمید_کارون_حاجی_زاده

#قتل_های_زنجیره_ای

#پیمان_سلطانی