شهروند- لینث من لوییس (Lyneth Mann-Lewis) 31 سال پیش پسرش جرمین من (Jermaine Mann) را گم کرد. پدر جرمین در سال ۱۹۸۷ جرمین را ربود و او را به ایالت متحده ی آمریکا برد.لینث من لوییس می گوید در تمام این سالها ناامید نشد و به دنبال پسرش گشت. لینث می گوید که خانواده هایی که فرزندان خود را گم می کنند نباید هیچ وقت امید خود را از دست دهند و باید به پیگیری شان ادامه دهند.

پدر جرمین، آلن من جونیور (Allan Mann Jr) روز جمعه در کانکتیکت در محله ای در نزدیکی هارتفورد دستگیر شد. او به همراه پسرش دراین محله زندگی می کرد. آلن ۳۱ سال پیش به همراه جرمین که در آن موقع ۲۱ ماهه بود و با کمک مدارک غیرقانونی به ایالت متحده ی آمریکا گریخت و در تمام این سالها با هویت جعلی در این کشور زندگی می کرد. آلن دارای تابعیت کانادا و غنا است و در تمام این سالها با نام هایلی دسوزا (Hailee DeSouza) در آمریکا زندگی کرده است.

مادر و فرزند بعد از ۳۱ سال به هم رسیدند

پلیس کانادا از دولت ایالات متحده ی آمریکا خواسته است که آلن برای تفهیم اتهام به کانادا پس فرستاده شود. لینث من لوییس در نشست خبری اش از اینکه بعد از این همه سال با پسرش که هم اکنون ۳۳ ساله است دیدار کرده است بسیار ابراز خوشحالی کرد و گفت اولین جمله ی پسرش این بود که چقدر چشم هایش شبیه مادرش است.