شهروند- دولت لیبرال فدرال کانادا از قانون “مبارزه با فقر” که مدتها بود وعده اش را داده بود رونمایی کرد. این قانون جدید دولت های آینده کانادا را مجبور می کند که اهداف بلندپروازانه ای را برای نجات بیش از دو میلیون نفر از فقر، طی سالهای آتی، در پیش بگیرند.  این اهداف موجب خواهد شد که نرخ فقر تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد و تا سال ۲۰۳۰ تا میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

 

قانون جدید تغییری اساسی در خط فقر ایجاد خواهد کرد و این خط فقر بر اساس توانایی خانواده ها به تامین مایحتاج ضروری شان در سبد خانوار تعریف خواهد شد، اما نقطه ضعف این قانون این است که به خانواده های فقیر کنونی کمکی نخواهد کرد و بودجه ی خاصی برای مبارزه با فقر کنونی در آن در نظر گرفته نشده است.

وزیر توسعه ی اجتماعی فدرال، جین ایوز دوکلاس (Jean-Yves Duclos) ضمن اعلام این خبر در بانک غذای اتاوا، به بودجه ی ۲۲ میلیارد دلاری که برای کمک به خانواده های فقیر و طبقه ی متوسط از سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و گفت که در سال ۲۰۱۹ میزان بیشتری کمک و بودجه به این بخش اختصاص خواهد یافت.

داوطلبانی که در بانک غذای اتاوا کار می کنند از شنیدن این خبر چندان خوشحال نشدند، زیرا به اعتقاد ایشان از دولت فدرال انتظار می رفت کمک بیشتر  و بهتری به افراد بی خانمان و فقیر کند.