شهروند- باستان شناسان در کبک سیتی موفق به کشف یک حصاربندی چوبی  ۳۲۵ ساله شده اند. قدمت این حصاربندی به سال ۱۶۹۳ برمی گردد و توسط مهاجران فرانسوی آن دوره برای محافظت از “فرانسه ی جدید” در مقابل حمله های مهم ساخته شده بود.

این اکتشاف توسط یک شرکت باستان شناسی به نام Ruralys صورت گرفته است. این شرکت باستان شناسی در حال بررسی یک ساختمان در خیابان سنت اورسول بود که ناگهان یکی از کارگران تکه چوبی را پیدا کرد که از زیر زمین بیرون زده بود. تیم باستان شناسی به دقت زمین را شکافت و حصاربندی چوبی را که در عمق ۲۰ متری زمین بود پیدا کرد. این حصاربندی در نوع خودش  بسیار کم نظیر است و در زمان ساخت نزدیک به ۵۰۰ نفر نیروی کار نیاز داشته است.  این حصار به دلیل هوای مرطوب و گل و آب در اطرافش توانسته است دوام بیاورد. این شرکت باستان شناسی در تلاش است تا پیش از سرد شدن هوا این حصاربندی را به طور کامل از زیر زمین بیرون بیاورد و در طی مدت دو سال آن را خشک کرده و برای نگهداری خارج از زمین آماده کند.  این حصاربندی چوبی نشان می دهد که اجداد فرانسوی ها حدود ۴۰۰ سال پیش در این مکان حضور داشته اند و این به لحاظ تاریخی اهمیت فراوانی دارد.