صدای امریکا: مجله معروف پی پل  People نام ۲۵ زن را به عنوان کسانی که جهان را در سال ۲۰۱۸ تغییر می دهند، آورده که در میان آنها نام «نازنین بنیادی» بازیگر و فعال حقوق بشر ایرانی تبار نیز حضور دارد. مجله پیپل در شرح او نوشته، نازنین تنها ۲۰ روز بعد از تولد مجبور شد با خانواده اش ایران را ترک کند و در لندن، جایی که فرصت های بیشتری به او داده شد، رشد کند.

نازنین بنیادی، ۳۸ ساله، هنرپیشه ایرانی بریتانیایی است که در سینمای آمریکا به شهرت رسیده است. او تا ۱۹ سالگی در لندن بود و بعد به لس آنجلس مهاجرت کرد. او تاکنون در چند سریال و فیلم آمریکایی بازی کرده و در سالهای اخیر فعالیت هایی در حوزه حقوق بشر ایران دارد.

مجله پیپل درباره او نوشت: نازنین می خواهد صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران باشد. او ضمن همکاری با عفو بین الملل از اعضای گرداننده مرکز حقوق بشر ایران است که مقر آن در نیویورک است.

در این فهرست به یارا شهیدی دیگر بازیگر ایرانی تبار هم اشاره شده است. خانم شهیدی که پدری ایرانی و مادری آفریقایی تبار دارد، در چند سریال بازی کرده و به عنوان فعال مدنی فعالیت دارد.