شهروند- چهاردهمین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، توسط سازمان Youth for Human Rights Toronto ، در مرکز علمی انتاریو روز جمعه ۳۰ نوامبر در ساعت۷:۱۵ صبح برگزار می شود. این بزرگداشت به منظور افزایش آگاهی درباره حقوق و آزادیهای اساسی است که همه ی انسانها، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد،باید از آن برخودار باشند.
   
شرکت در این مراسم رایگان است. بیانیه ی جهانی حقوق بشر هفتاد سال پیش توسطمجمع عمومی سازمان ملل صادر شد و برای اولین بار ۳۰ حق و آزادی اساسی فردی افرادفارغ از جنسیت و سن آنها در این بیانیه مطرح گردید. آموزش و کسب علم در این سندجهانی حقوق بشر اهمیت ویژه ای دارد و یکی از ارکان اصلی رسیدن به صلح و آرامش وبرابری در سراسر جهان است.
در بزرگداشت امسال سخنرانان ویژه ای حضور خواهند داشت و پیام نشست امسال” شکل گیری آینده به کمک آموزش حقوق بشر”است. مدیر سازمان Youth for Human Rights Toronto ، نیکول کرلین(Nicole Crellin) می گوید که امسال هفتادمینسالگرد بیانیه ی حقوق بشر سازمان ملل است ولی همچنان بسیاری از مردم این جهان نمی دانندکه به عنوان یک انسان چه حقوق و آزادی هایی دارند. خانم کرلین می گوید که اینسازمان به کمک های مالی دولت انتاریو نیاز دارد تا بتواند بستری از آزادی، عدالت وآرامش برای مردم فراهم شود. نیکول کرلین از علاقمندان خواست که برای ثبت نام دراین مراسم با آدرس ایمیل u4humanrights@gmail.com تماس بگیرند.