شهروند- کانادا پست، بزرگترین کمپانی خدمات پستی در کانادا، دیروز دوشنبه به اتحادیه یکارمندان خود، با نام اختصاری CUPW، یک دوره ی “استراحت”تا پایان تعطیلات کریسمس و ژانویه پیشنهاد داد.

کانادا پست از اعضای اتحادیه CUPW  خواست که ادامه ی مناظرات به کمک یک گروه بی طرف و میانجی انجام گیرد و اعلام کرد که به تمامکارمندان ۱۰۰۰ دلار به عنوان پاداش تقدیم می کند به شرطی که تا پایان تعطیلات به هیچ اعتصابی دست نزنند.

همچنین کانادا پست به اتحادیه ی CUPW گفت اگر از این اقدام نتیجه ای حاصل نشد از اول فوریه ی ۲۰۱۹ از میانجیگری قانونی استفاده کنند. امااتحادیه ی کارمندان کانادا پست این پیشنهادات را تماما رد کرد و اعلام کرد که تمام سعی اش این است تا مشکلات از طریق مذاکره جمعی حل شود و هیچ راهی جز این را نخواهدپذیرفت.

اتحادیه ی CUPW در بیانیه ای گفت که نمی خواهد به جامعه آسیبی وارد کند اما کانادا پست از کارمندان می خواهد که در یکی از پر استرسترین زمان های سال و با شرایط قبلی که اصلا عادلانه نیست و مشکلات فراوانی را برایکارمندان ایجاد کرده است، وارد کار شوند. اتحادیه CUPWمعتقد است که اگر کانادا پست مسایل و مشکلات را به دقت بررسی کند میتوان به راه حلی جامع که به نفع کارمندان باشد دست یافت و نیازی به برگرداندن آنهابه کار نیست. اعتصاب کارمندان کانادا پست از یک ماه پیش شروع شده است و همچنانادامه دارد.