AboriginalInstitutesConsortium

شهروند ـ استان انتاریو تلاش دارد تا از آموزش عالی جوانان بومی این استان حمایت کند.

اوایل امسال، وزیر دانشگاه ها، کالج ها و آموزش فنی انتاریو اعلام کرد که ۹۷ میلیون دلار ظرف مدت سه سال به موسسات آموزش عالی بومیان اختصاص می یابد.

۲۵ نوامبر دکتر رضا مریدی، وزیر دانشگاه ها و کالج ها و آموزش فنی با روزی موسکیتو رئیس کنسرسیوم نهاد بومیان، عالیجناب باب ری (نخست وزیر پیشین انتاریو) مشاور کنسرسیوم و تعدادی از رهبران بومیان در محل وزارتخانه دیدار کرد تا راه های دستیابی به این هدف را مورد بحث و گفت وگو قرار دهند.

شریک کلیدی پیشبرد این هدف کنسرسیوم نهاد بومیان است. ۹ موسسه ی آموزشی که توسط بومیان تأسیس شده و اداره می شود، کنسرسیوم را تشکیل می دهند. کنسرسیوم برای دانشجویانش امکاناتی ایجاد کرده تا دانشجویان تحصیلات دانشگاهی خود را در فضای فرهنگی مناسب و امن و نزدیک به خانه به اتمام برسانند. برنامه های این موسسات از آموزش فنی حرفه ای همچون ساختمان سازی و جوشکاری گرفته تا سطوح بالاتر تحصیلات دانشگاهی را در بر می گیرد. این خدمات از سال ۱۹۸۵ ارائه شده و در حال حاضر ۴۰۰۰ دانشجو سالیانه از این برنامه ها بهره می برند.

دولت انتاریو همچنین در حال کار بر روی رویه هایی است که نقش این نهادها به صورت رسمی مورد پذیرش قرار گرفته و استانداردهای معمول در این موسسات هم سطح دیگر کالج ها و دانشگاه های استان قرار گیرد.