شهروند- گزارش جدیدی که توسط سیتیزن لب منتشر شده است می گوید که تکنولوژی کانادایی “نتز ویپر” در ۱۰ کشور برای فیلترینگ اخبار سیاسی  و منابع خبری جامعه ی “کوئیر”مورد استفاده قرار می گیرد. کمپانی تولید کننده ی این تکنولوژی در واترلو، انتاریو قرار دارد. کشورهایی نظیر امارات متحده ی عربی از این تکنولوژی برای سانسور و فیلترینگ وب سایت ها استفاده می کنند و برخی از فعالان حقوق بشری مانند احمد منصور به واسطه ی این سانسور و فیلترینگ مورد آزار و اذیت حکومت واقع شده و در زندان به سر می برند.

 تکنولوژی  Netsweeperبه این منظور تولید شده است تا سایت های پورنوگرافی و وب سایت هایی را که خشونت و نژادپرستی را رواج می دهند سانسور شده و جلوی فعالیت آنها گرفته شود، اما کشورهایی نظیر کشورهای حوزه ی خلیج فارس، هند ، پاکستان و برخی از کشورهای آفریقایی  از آن برای مقاصد سیاسی خود بهره می برند و دردرسرهای زیادی را برای فعالان این حوزه به وجود آورده اند.

متخصصان در این زمینه می گویند کشوری مانند کانادا باید از این مهم اطمینان حاصل کند که تکنولوژی های ساخته شده در آن لطمه ای به فعالیت های حقوق بشری وارد نکند و زندگی را بر مردم عادی سخت نکند.

بسیاری از این کشورها به خیال خودشان می خواهند مردم را از آسیب های اینترنتی حفظ کنند اما آنچه انجام می دهند در واقع برخلاف قوانین حقوق بشری در دنیاست و آسیب های جدی به جامعه وارد خواهد آورد.