از خوانندگان

جاده ابریشم جدید، عنوان فیلمی گزارش گونه است که در تاریخ سی و یکم ماه أکتبر (ساعت ٩ شب) از کانال تلویزیونی TVO پخش شد .

گزارشی درباره روابط اقتصادی دو کشور یا بهتر است گفته شود دو دولت چین و  جمهوری اسلامی ایران است. این نوشته کوتاه شامل دو سئوال و یک یاد آوری است که  به عنوان عکس العمل  یک ایرانی به نظر لازم  می آید.

 

 

گزارش مذکور که به طور آشکار با سفارش دو دولت جمهوری اسلامی  ایران و چین برای تحمیق افکار عمومی تهیه شده بود، سعی در مخفی کردن واقعیت های اقتصادی-سیاسی مابین این دو کشور داشته و با کمال وقاحت منکر هر نوع نارضایتی نزد مردم ایران است. این انکار در موقعیتی صورت می گیرد که مردم کشور ایران زیر بار سنگین فشار اقتصادی و مردم هر دو کشور  تحت فشار خفقان و سانسور  و منع اعتراض و پاسخگویی دولت هایشان، در حال انفجارند!

در این گزارش به صراحت اعلام می شود که اقتصاد ایران با کمک چین در حال شکوفایی است، بدون آن که حتی اشاره ای به بسته شدن کارخانجات داخلی و ورشکستگی مداوم بخش داخلی ایران شده باشد!

دولت چین که در حال برقراری رابطه اقتصادی، سیاسی مملو از زورگویی و اعمال قدرت در معامله با دولت خیانتکار ایران است، به خیال خود با تهیه چنین فیلم های گزارش گونه، حرکاتی به موقع  و بجا را در صفحه شطرنج بازی مزورانه اش در عالم معاملات اقتصادی – سیاسی  انجام می دهد و با دست باز به دروغ پراکنی تلویزیونی می پردازد.

با وجود این وضعیت اسفناک باید از مسئولان این کانال تلویزیونی که تا بحال به خاطر هدف ارزنده ای مثل کمک به شناخت درست از واقعیت های علمی، سیاسی، فرهنگی و….از اعتبار و اعتماد مردم برخوردار بوده، سئوال شود آیا  با پخش چنین گزارشی به دور از واقعیت، مسئولیت خود را فراموش کرده و در مقابل سودی که برای نگارنده این متن ناشناخته است، به مبلغ “دروغ” و فریبکاری بازار سرمایه تبدیل شده است؟ و آیا برایش حق بیننده که دریافت اطلاعات درست و بیطرفانه نسبت به وقایع مهم جهان است، آهمیتی ندارد؟

نهایتا این یادآوری هم لازم  به نظر می رسد که تفاوت اساسی که  بینندگان بین یک تلویزیون معتبر، و کانالی پر از هرج و مرج  و بی پرنسیپ قائل هستند، در هواداری و یا عدم هواداری آنها تبلور می یابد و  نهایتا عکس العمل لازم را در مقابل اشتباهاتی که به سرنوشت مردم جهان مربوط است، به آنها نشان خواهند داد!

با احترام ن، م