شهروند- جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، ضمن مصاحبه ی تلویزیونی خود با شبکه ی خبری سی بی سی اعلام کرد که آماده است تا به نخست وزیر آلبرتا، راشل ناتلی (Rachel Notley) برای خرید قطارهای ریلی کمک کند و از این طریق موجبات صدور بیشتر بشکه های نفت را به خارج از آلبرتا فراهم نماید.

 

همچنین در راستای کمک به بخش انرژی ترودو اعلام کرد که از دیگر برنامه های دولت فدرال بازنگری در بیمه ی بیکاری، است تا بتواند از این طریق به کارمندان بخش انرژی که به دلیل کاهش میزان فروش نفت بیکار شده اند کمک نماید.

چند هفته پیش وزیر اقتصاد و دارایی، بیل مورنو، گفته بود که مخالف طرح خرید قطارهای ریلی برای استان آلبرتا است. اواخر ماه نوامبر، ناتلی اعلام کرد که در حال نهایی کردن قرارداد خرید دو دستگاه قطار ریلی برای استان آلبرتا است. این دو قطار می تواند میزان صادرات نفت به خارج از این استان را تا روزی ۱۲۰۰۰۰ بشکه افزایش دهد. ناتلی در همان زمان اعلام کرد که این طرح موقت است و تا زمانی استفاده می شود که خطوط انتقال نفت تأسیس گردد.

اکنون مشکل اساسی استان آلبرتا صادرات نفت تولیدی به خارج از استان است. روزانه حدود ۱۹۰۰۰۰ بشکه نفت تولید شده، ولی نمی تواند به بیرون فرستاده شود. برای مقابله با این مشکل ناتلی به صورت موقت دستور داد تولید نفت آلبرتا به میزان ۸.۷ درصد کاهش یابد که تقریبا معادل ۳۲۵۰۰۰ بشکه است و از ابتدای ژانویه ی ۲۰۱۹ اجرایی می شود. این اتفاق به کارمندان شاغل در این بخش آسیب زیادی وارد می کند و بسیاری کار خود را از دست می دهند.