شهروند- کارمندان کانادا پست در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸ با استفاده از قانون “بازگشت به کار” دولت فدرال بعد از یک اعتصاب طولانی به کار بازگشتند. کمپانی کانادا پست مدعی است که این اعتصاب طولانی باعث شده است حدود ۶ میلیون بسته ی پستی آماده برای تحویل انباشته شده باشد.

مایک پالسک ، رئیس اتحادیه کارگری کارکنان کانادا پست که با نام اختصاری “سی پی یو دبلیو” شناخته می شود، می گوید که این ۶ میلیون بسته ی پستی ربطی بهاعتصاب ندارد و نشان دهنده ی مدیریت نادرست خود کانادا پست است.

پالسک می گویدکه کارمندان عضو این اتحادیه هفت روز هفته تا زمان تعطیلات کار می کنند تا از این مهم اطمینان حاصل شود که بسته های پستی به موقع به دست مشتریان می رسد. 

بعد از بازگشت کارمندان به کار، پتی هاجو ،وزیر کار دولت فدرال، الیزابت مک فرسون را به عنوان واسطه برای رفع اختلاف اتحادیه و کانادا پست انتخاب کرد.

پالسک می گویدعلی رغم تلاش اتحادیه برای رسیدن به قراردادهای درست کانادا پست نشان داده است که چندان تمایلی به رسیدن به توافق ندارد و بیشتر تمایل دارد که نظر خانم مک فرسوننتیجه را تعیین کند.