شهروند- آزاده داوی: بنا بر اعلام آژانس حمل و نقل کانادا که با نام مستعار”جی تی آی” شناخته می شود، مسافران کانادایی که پروازشان با تأخیر مواجه شود،از ورودشان به پرواز ممانعت گردد، و یا چمدان خود را در پرواز گم کنند، بزودی خسارت دریافت خواهند کرد.

این خسارت برای خطوط هوایی بزرگ و کوچک متفاوت است و مطابق مدل موجود در کشورهای اروپایی تعیین شده است. جزئیات لایحه ی قانونی جدید که توسط CTA تنظیم و ارائه شده است شامل موارد زیر است:

 1) خطوط هوایی موظفند تا مرتب از طریق ایمیل یا پیغام مبایل، مسافران را در جریان وضعیت پرواز قرار دهند.

 ۲) خسارت برای انواع تأخیر متفاوت است.  برای تاخیر سه تا شش ساعته این رقم معادل ۴۰۰ دلار، برای شش تا نه ساعت معادل ۷۰۰ دلار و برای بالای نه ساعت این رقم معادل ۱۰۰۰ دلار است. همچنین خطوط هوایی موظفند با مسافران در هنگام تأخیر به درستی رفتار کرده و غذا، آب و اینترنت و تلفن در اختیارشان قرار دهند.

۳) اگر به دلیل فروش بیش از اندازه ی بلیت مسافران از ورود به پرواز منع شوندو دیر به مقصد برسند، خسارت پرداخت شده متفاوت است. برای دیر رسیدن تا شش ساعتمبلغ خسارت ۹۰۰ دلار، برای شش تا نه ساعت ۱۸۰۰ دلار و برای بیش از نه ساعت میزان خسارت ۲۴۰۰ دلار خواهد بود.

۴) خسارت پرداخت شده برای گم شدن چمدان تا رقم ۲۱۰۰ دلار است.

۵) تأخیر در تردد نیز قوانین خودش را دارد و در طول دوران تأخیر در تردد پروازباید امکانات لازم به مسافران داخل هواپیما ارائه شود و اگر بیش از سه ساعت باشد باید هواپیما به گیت پرواز بازگردد.

میزان خسارت برای خطوط هواپیمایی کوچک کمتر است. این قوانین جدید ممکن است میزان قیمت پروازها را میزان ۲.۷۵ دلار برای هر بلیت افزایش دهد.