شهروند- آزاده داودی ستاره شناسان دورترین شئی متحرک در منظومه ی شمسی را شناسایی کرده اند و آن را”فار آوت” به معنی”خیلی دور” نام نهادند. مرکز TheInternational Astronomical Union’s Minor Planet روز دوشنبه این کشف را اعلام کرد.Farout حدود ۱۲۰ واحد نجومی با ما فاصله دارد که تقریبا ۱۲۰ برابر فاصله ی زمین تا خورشید است یعنی مسافتی معادل تقریبا ۱۸ میلیارد کیلومتر.

پیش از کشف این شئی، دورترین سیاره Eris بود که حدود ۹۴ واحد نجومی با ما فاصله داشت. جالب است بدانیم که سیاره ی Pluto حدود ۳۴ واحد نجومی با ما فاصله دارد.

به گفته ی این مرکز تحقیقاتی “فار اوت” بسیار از ما دور است و بسیار آهسته حرکت می کند به همین دلیل چند سال زمان لازم است تا مدارش اندازه گیری شود. حدود ۱۰۰۰ سال زمان لازم است تا این شئی به دور خورشید بگردد.

این مرکز تحقیقاتی در ماه نوامبر این شئی متحرک را در هاوایی رصد کرد و یافته شان با تلسکوپی در شیلی تأیید شد. یکی از ستاره شناسان این مرکز می گوید که دلیل نامگذاری این شی به نام “Farout” این است که واقعا بسیار دور است و آهسته ترین شئی ای ست که تاکنون مشاهده شده است. به نظر می رسد که Farout گرد باشد و تقریبا صورتی رنگ است.