باز هم فاجعه! باز هم آتش‌سوزی در مدارس

آموزش و پرورش مسئول مستقیم جان باختن این کودکان است!


در فاجعه ‌ای هولناک صبح امروز سه شنبه ۲۷ آذر، ۴ دانش‌آموز دختر در فاجعه آتش ‌سوزی مدرسه دچارسوختگی بیش از ۹۰ درصد شدند و جان خود را از دست دادند. مریم نوکندی، صبا عربی، یکتامیرشکار کلاس اول، مونا خسروپرست پیش دبستانی، در آتش سوختند و جان دادند!

در ساعات اولیه صبح، پیش ‌دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه اسوه حسنه در زاهدان، دچار آتش‌سوزیشد. علت آتش‌سوزی، استفاده از چراغ نفتی برای گرم کردن کلاس‌ درس بود. بر اثر واژگون شدن چراغ نفتی، کلاس به آتش کشیده شد و ۴ کودک دانش‌آموز دچار سوختگی شدید شدند و جان باختند. هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت سلامتی دیگر دانش آموزان در دست نیست.

سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین و محرومترین استانهای کشور است. نه تنها مدارس و مهد‌ کودک‌‌ های شهرها هنوز با بخاری‌ های نفتی و غیر استاندارد گرم می‌شود که بخش اعظم مدارس این استان کپری و بدون هیچگونه حفاظ و امکانات استاندارد در شرایط رقت انگیزی به حال خود رها شده است.

لاابالی‌گری و بی مبالاتی عامدانه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در تهیه امکانات گرمایشی ایمن واستاندار در سراسر کشور جان صدها هزار دانش‌آموز را تهدید می‌کند! هنوز خاطرهدردناک‌ آتش‌سوزی در مدارس سفیلان و درودزن فارس و شین ‌آباد پیرانشهر، داغ بر دلخانواده ‌های مصیبت دیده و دانش آموزان آسیب دیده می‌گذارد و امروز بار دیگر بازهم در آتش‌سوزی مهیبی چهار کودک به طرز دلخراشی سوختند و جان باختند!

مدارس ناایمن بلای جان کودکان است! مسئولیت مستقیم این فاجعه با حکومتی است که با تحمیل فقر وریاضت اقتصادی، با تحمیل مدارس مخروبه و ناایمن جان دانش‌ آموزان را با خطر دائمیتهدید می‌کند! هزینه ایمنی مدارس در جیب گشاد آیت‌الله‌ های گردن کلفت و آقازاده ‌هایمفتخور، در مخارج نظامی، انتظامی و امنیتی برباد می‌رود!

 ما – نهاد کودکان مقدمند – خود را عمیقا در درد و رنج خانواده‌‌‌ های داغدیده و مصیبت زده شریک می‌دانیم. بی شک مردم شریف زاهدان این خانواده‌‌ ها را تنها نخواهند گذاشت.

برای پایان دادن به وضعیت فاجعه بار ایمنی مدارس باید اعتراض کرد! مقابل اداره آموزش و پرورش زاهدان دست به تظاهرات بزنید. خواهان رسیدگی فوری و اضطراری به اوضاع مصیبت ‌بارمدارس شوید! همه واحدهای آموزشی غیر استاندارد تا رفع خطر از آنها باید تعطیل شود!دولت موظف به تأمین ایمنی مدارس است!

نهاد کودکان مقدمند

۲۷ آذر ۱۳۹۷

۱۸ دسامیر ۲۰۱۸