شهروند- آخرین دوئل بر سر عشق در کانادا در سال ۱۸۷۳ و در سنت جان در نیوفاندلند اتفاق افتاد. در آن زمان نیوفاندلند هنوز بخشی از کانادای امروزی  نبود ولی قرار بود بزودی بخشی از کانادای امروزی باشد.

آگوستوس هیلی (Augustus Healey) و دنیس دولی (Denis Dooley) در آن زمان دو دوست بسیار قدیمی و صمیمی بودند که یکی به تازگی به این شهر وارد شده بود. این دو دوست از بد حادثه  همزمان عاشق دختری به نام میس وایت شدند. این عشق و عاشقی به جایی کشید که این دو دوست تصمیم گرفتند برای دفاع از حیثیت خود و عشقشان دوئل کنند. روز و قرار دوئل تعیین شد. اما این دو نفر غافل بودند کسانی حواسشان به آنهاست و اجازه نمی دهند دو دوست صمیمی یکدیگر را به خاطر عشق بکشند.

در روز دوئل دو نفر از اهالی تفنگ های این دو نفر را از فشنگ خالی کردند و زمانی که آگوستوس و دنیس بهم شلیک کردند متوجه شدند فشنگی در تفنگ ها نیست و در کمال ناباوری نجات یافتند و در همان زمان از این اتفاق پشیمان شدند. این اتفاق با این که قوانین تعریف شده ی دوئل را در همه جای دنیا زیر سئوال برد اما خوشبختانه کشته ای نداشت و آخرین دوئل در خاک کانادا به خیر گذشت.