شهروند- کمپانی تولید کننده ی کاندوم های دورکس، برخی از انواع کاندوم های تولید شده را به دلیل رد شدن در تست ترکیدن بر اثر فشار از بازار جمع آوری می کند. این کمپانی به نام  RB Health ، در اقدامی خودخواسته، اعلام کرد بسته های کاندوم ۱۰ تایی و ۲۰ تایی از نوع  Real Feel Extra Lubricated ، تست دوام تحت فشار را رد نکرده اند و برای استفاده، از امنیت کافی برخوردار نیستند و به همین لحاظ از بازار جمع آوری میشوند.

اطلاعات بسته هایی که باید بازگردانده شده و یا دور انداخته شوند از قرار زیر است:

– بسته ی ده تایی با شماره ی ۱۰۰۰۴۴۳۲۵۴ و یو پی سی ۰۶۷۹۸۱۹۸۷۱۵۷

– بسته ی بیست تایی با شماره ی ۱۰۰۰۳۵۶۸۱۶ و یو پی سی ۰۶۷۹۸۱۹۷۱۷۷۴

این کمپانی از دارندگان این نوع از کاندوم خواسته است تا آنها را به محل خریداری شده تحویل داده و پول کامل خود را دریافت کنند.