شهروند- دیروز یک زن به دلیل گیر کردن در جعبه های مخصوص جمع آوری لباس برای افراد بی سرپناه در تورنتو، جان خود را از دست داد. این زن که کریستال نام داشت با اعتیاد دست و پنجه نرم می کرد و یکی از افرادی بود که در خیریه ی Sistering در تورنتو رفت و آمد داشت و تمام افراد این خیریه او را می شناختند.

مدیر این خیریه می گوید از این اتفاق بسیار غمگین است و تمام کسانی که از این خیریه کمک دریافت می کنند برای کریستال غمگینند. کریستال در اواسط دهه ی سی زندگی اش بود و همیشه با روی خوش با دوستانش برخورد می کرد و همه او را دوست داشتند. این اتفاق ناگوار در ساختمانی نزدیکی خیابان بلور افتاده است.

کریستال که برای پیدا کردن لباس گرم در تلاش بود تا از این جعبه های خیریه کمک بگیرد، در میان در گیر کرد و وقتی آمبولانس و پلیس به محل رسیدند جان خود را از دست داده بود. این اتفاق اولین بار نیست که در کانادا می افتد و همین موجب شده است تا جان توری، شهردار تورنتو، دستور به تغییرات در مکانیزم و فرم این جعبه ها داده است. همچنین جان توری می گوید باید بررسی کنیم که آیا این جعبه ها اصلا مکان مناسبی برای جمع آوری کمک است و مکان نگهداری آنها نیز باید تغییر کند یا خیر؟