شهروند- امسال سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا، برنامه ی آنلاین جدیدی را جایگزین سیستم لاتاری قبلی اسپانسرشیپ خانواده ها کرد. بر اساس این برنامه هرکسی زودتر وارد وب سایت دولت شده و فرم های لازم را بفرستد می تواند یکی از ۲۷۰۰۰ نفری باشد که حامی خانواده ی درجه یک، پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ شده و آنها را به کانادا بیاورد.

این برنامه ی آنلاین دوشنبه ی این هفته باز شد و تنها ۱۱ دقیقه طول کشید تا تعداد پرونده ها به میزان لازم برسد و بعد از ۱۱ دقیقه بسته شد. بسیاری از کسانی که تمایل به اسپانسر کردن خانواده هایشان را داشتند روز دوشنبه مرخصی گرفتند و سعی کردند از پای کامپیوتر تکان نخورند تا بتوانند یکی از این افراد خوش شانس باشند.  اما بسیاری از این افراد می گویند حتی فرصت نکردند فرمها را تا انتها تکمیل کنند و زمانی که می خواستند آنها را بفرستند وب سایت اعلام کرد که این برنامه برای سال ۲۰۱۹ به ظرفیت خود رسیده است و بسته شد. برخی از وکلای مهاجرت می گویند برخی از موکلان آن ها نتوانسته اند در این زمان وارد لینک وب سایت شوند و اگر مشخص شود که وب سایت با مشکلات فنی مواجه شده است ممکن است بتوانند از اداره ی مهاجرت و پناهندگی به صورت قانونی شکایت کنند.

اما سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا اعلام کرد که وب سایت هیچگونه مشکل فنی نداشته است و تنها حجم بالای متقاضان موجب شده است که این برنامه به سرعت به میزان بالای ظرفیت خود رسیده و بسته شود.