شهروند- گروهی از کافه های زنجیره ای تیم هورتون در کانادا دادخواستی را مبنی بر پرداخت غرامت ۵۰۰ میلیون دلاری علیه شرکت مادر و برخی از سران مدیران تیم هورتون در کانادا طرح کرده اند. این گروه که خودش را “Great White North Franchisee Association” می نامد ادعا کرده است که از سال ۲۰۱۴ یعنی از زمان خریداری تیم هورتون توسط یک شرکت مادر آمریکایی و ادغام آن با Burger King، هزینه های این کافه رستوران زنجیره ای به شدت افزایش یافته است در حالی که صاحبان اصلی تیم هورتون اجازه نمی دهند که قیمت ها افزایش پیدا کند تا جوابگوی هزینه ها باشد. این گروه از شاکیان سالهاست که با مدیران اصلی در پس پرده در حال مذاکره اند تا راه حلی برای این مشکل بیابند، اما به دلیل اینکه گفت و گو به نتیجه ای نرسیده است هم اکنون شکایت کرده اند و خواستار این هستند تا رقمی معادل ۵۰۰ میلیون دلار به عنوان غرامت این سالها به آنها پرداخت شود.

یکی دیگر از مسائل مطرح شده توسط این گروه از صاحبان برخی از کافه ها این است که هزینه ای که بابت هزینه ی بازاریابی در طی این سالها از آنها دریافت شده است صرف بازاریابی نشده و تنها باری بر دوش آنها بوده است. آنها می گویند که تا کنون رقمی معادل ۷۰۰ میلیون دلار برای پوشش هزینه بازاریابی به برخی سران این کافه زنجیره ای در کانادا پرداخت شده است ولی هیچگونه اطلاعی از نحوه ی خرج این هزینه ها و چگونگی تخصیص آنها با بازاریابی در دسترس نیست. مدیر عامل تیم هورتون کانادا در طی نامه ای به همه ی شعبه ها اعلام کرده است که به شدت با این دعوی مخالف است و هشدار داده است که این دعوی تنها سدی است بر سر راه این کافه زنجیره ای که نتواند در آینده به پیشرفت و خدمات رسانی ادامه دهد.