شهروند- کارشناسان خواب در کانادا هشدار می دهند که طی بیست سال آینده کانادایی ها به دلیل کم خوابی با مشکلات جدی عملکردی مواجه خواهند شد. بزرگسالان ۲۰ سال آینده نوجوانان امروزند که باید حداقل ۱۰ ساعت در شبانه روز بخوابند اما به طور متوسط ۶.۵ یا نهایت ۷ ساعت خواب کافی دارند و همیشه خواب آلوده و خسته اند.

این نوجوانان در واقع به دلیل تکالیف زیاد مدرسه زمان کافی برای خوابیدن ندارند و هر روز با بدنی خسته و ذهنی که کشش فهم مواد درسی جدید را ندارد وارد کلاس های درس می شوند و بخش مهمی از روز را چرت می زنند.

سازمان آمار کانادا در آماری رسمی می گوید که کانادایی ها با مشکلات جدی در زمینه ی خواب مواجه اند و این کم خوابی اثرات مخرب خود را طی سالیان آینده نشان می دهد.

نوجوانان بدنشان با بدن بزرگسالان و کودکان متفاوت است و سیستم خواب شان نیز بسیار متفاوت کار می کند. در واقع نوجوانان ساعت های بدنشان با دیگر موجودات فرق می کند و زمانی که باید راهی مدرسه شوند زمانی است که می توانند خواب عمیق داشته باشند. برخی می گویند شاید تغییر ساعت مدرسه بتواند موثر باشد و کمک کند تا بویژه نوجوانان از خواب کافی برخوردار شوند.