شهروند- دیوید استفان یانگ، شهروند انگلستان است و ۴۴ سال دارد. آقای یانگ الکلی است و این الکلی بودن در کانادا کار دستش داد. دیوید استفان یانگ که برای دیدن مادرش به کانادا سفر کرده بود در تاریخ ۴ ژانویه سوار بر هواپیمای وست جت در کلگری شد و قبل از پرواز شش نوشیدنی الکی خورد.

در شروع پرواز بسیار مست بود و با خدمه ی پرواز و دیگر مسافران رفتار بدی کرد و به هیچ یک از تذکرات خلبان و خدمه ی پرواز گوش نکرد. رفتارهای زننده ی آقای یانگ به حدی بود که خلبان مدت کوتاهی بعد از پرواز مجبور به بازگشت شد و دوباره در کلگری به زمین نشست.

این بازگشت هزینه ای معادل ۲۰۰,۰۰۰ دلار بر گردن کمپانی وست جت گذاشته است. بخشی از این هزینه ، هزینه ی سوختی است که در این مسیر از بین رفته است.

آقای یانگ در دادگاهی که برایش تشکیل شد متهم  شناخته شد و باید جریمه هایی معادل تقریبا ۲۱۰۰۰ دلار پرداخت کند. جریمه ی اولیه مبلغی معادل ۶۰,۰۰۰ دلار بود اما دادگاه در این مورد تجدید نظر کرد زیرا به گفته ی وکیلش تصمیم گرفته شد که اقای یانگ ورشکسته نشود.

استفان یاگ بعد از دادگاه و بازداشت چند روزه از این اتفاق عذرخواهی و ابراز تاسف و ناراحتی کرد. ظاهرا آقای یانگ به تازگی از همسرش جدا شده است و یکی از اقوامش را نیز در کاناد از دست داده است و می گوید همین موجب شد که به خوردن الکل دوباره روی بیاورد.