شهروند- شهردار تورنتو، جان توری، از شورای شهر خواسته است تا فوری تعداد تخت خواب ها را در پناهگاه های تورنتو ۱۰۰۰ تا افزایش دهد. گزارش ها حاکی از آن است که پناهگاه های تورنتو هم اکنون به طور کامل پر شده اند و ظرفیت اضافی برای جای دادن افراد نیازمند ندارند.

با توجه به سرمای شدید هوا در هفته های گذشته و بارش شدید برف میزان مراجعه کنندگان به این پناهگاه ها به شدت افزایش یافته است و متاسفانه به علت کمبود ظرفیت و امکانات پناهگاه ها ممکن است شاهد بسیاری از این افراد بی خانمان در خیابان ها باشیم.

برخی از این پناهگاه ها به طور شبانه روزی مشغول به فعالیت هستند و بسیاری از خیریه ها به آنها کمک می کنند تا بتوانند ضروریات را برای افراد نیازمند فراهم کنند اما به دلیل افزایش افراد بی خانمان این خیریه ها و مکان ها جوابگوی نیاز شهر نیستند.

علاوه بر افزایش میزان تخت خواب باید تمهیداتی اندیشیده شود که افراد نیازمند بتوانند به امکانات بهداشتی نظیر حمام و داروهای مورد نیاز دسترسی فوری داشته باشند. درصد زیادی از افراد مراجعه کننده به پناهگاه ها را زنان تشکیل می دهند.