شهروند- جورج مندونسا (George Mendonsa)، صاحب مشهورترین بوسه ی جهان در سن ۹۵ سالگی درگذشت. جورج مندونسا در روز ۱۴ ام آگوست سال ۱۹۴۵ در میدان تایمز نیویورک با بوسیدن لبان گرتا زیمر فریدمن (Greta Zimmer Friedman) پایان جنگ جهانی دوم را به شیوه ی خودش جشن گرفت.

گرتا زیمر فریدمن در آن زمان دستیار دندانپزشک بود و در روزی که به VJ-Day  شهرت دارد با یونیفرم به خیابان آمده بود تا در شادی مردم سهیم شود. روز VJ-Day روزی است که ژاپن به متحدان تسلیم شد.

مندونسا هرگز تا پیش از این روز زیمر فریدمن را ندیده بود. عکس این بوسه توسط آلفرد آیزنشتات (Alfred Eisenstaedt) گرفته شد و ” VJ-Day in Times Square” نامگذاری شد و برای اولین بار در مجله ی “زندگی” به انتشار رسید. اما همگان این عکس را به نام “بوسه” می شناسند و در تاریخ ماندگار است. عکاس دیگری به نام ویکتور جورگرسن (Victor Jorgensen) از همین صحنه عکس گرفت که دست به دست منتشر شد. بسیاری از افرادی که در آن موقع یکدیگر را بوسیده بودند با دیدن این عکس ها ادعا کردند که صاحبان این بوسه تاریخی هستند اما بعد از مدتی کاشف به عمل آمد که این بوسه ی زیبا متعلق به مندونسا و زیمر فریدمن است.

این عکس یکی از مشهورترین عکس های قرن بیستم است. مندونسا بعدها در مصاحبه ای اعلام کرد که زیمر فریدمن او را به یاد پرستارهایی انداخت که در دوران جنگ به سربازان کمک می کردند. زیمر فریدمن نیز یک بار در مصاحبه ای گفت که این بوسه تنها برای بزرگداشت پایان جنگ بود و هیچ اتفاق رمانتیکی پشت آن وجود نداشت. مندونسا چند روز قبل از تولد ۹۶ سالگی در کنار همسر و دخترش و درخانه ای که ۷۰ سال در آن زندگی کرده بود درگذشت.