شهروند- انجمن شیعه ی کانادا حدود دو دهه است که در تورنتو فعالیت دارد و بارها نمایندگان پارلمان را به مراسم خود دعوت کرده است و یک بار پرچم آن در شهرداری تورتنو نیز به اهتزار در آمده است. اما اسناد و مدارکی که توسط شبکه خبری گلوبال نیوز به دست آمده است نشان می دهد که سازمان مالیات بردرآمد کانادا که به صورت اختصاری CRA نامیده می شود همیشه درباره ی فعالیت های این انجمن نگران بوده و می گوید که این انجمن با رژیم ایران مرتبط است.

سازمان CRA اخیرا بعد از بررسی های فراوان اعلام کرده است که این سازمان به عنوان رابطه ای برای تسهیل اهداف عملیاتی  انچه “مجمع جهانی اهل بیت ایران” خوانده می شود، فعالیت می کند. این مجمع جهانی اهل بیت که با نام اختصاری ABWA شناخته می شود در تهران قرار دارد. به گفته ی سازمان CRA به رژیم ایران بسیار نزدیک است و دبیر کل این مجمع پدر عملیاتی گروه تروریستی حزب الله لبنان شناخته می شود.

همچنین CRA می گوید که امکان دارد این سازمان خیریه واقع در تورنتو برای تسهیل گسترش ایدئولوژی انقلاب ایران در کانادا تاسیس شده باشد. بر اساس این مشاهدات سازمان CRA عنوان گروه خیریه ی این گروه را لغو کرده است.

این انجمن تمامی این ادعاها و اتهامات را رد کرده است و می گوید که از سازمان CRA به دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد.