نهمین شماره “آوای تبعید” ویژه‌ی تاریخ ایران و اسلام‌شناسی است. در این شماره مقالاتی در رابطه با اسلام و هم‌چنین تاریخ ایران می‌خوانید.

نویسندگان این شماره

محمد آرکون، مهدی استعدادی شاد، مسعود امیرخلیلی، ناصر باباخانی، مزدک بامدادان)محسن بنائی(، ب. بینیاز )داریوش(، محمد جواهر کلام، محمد حسن حسین بُر، س. سیفی، حمید شوکت، محمد حسین صدیق یزدچی، علی کامرانی، جمشید فاروقی، آرمین لنگرودی، عبدالوهاب مدب، باقر مؤمنی، شکوه میرزداگی


آوای تبعید را می‌توانید از سایت آوای تبعید، در آدرس زیر دانلود کنید.
http://avaetabid.com/wp-content/uploads/2019/02/Nummer_009.pdf

دیگر شماره‌های “آوای تبعید” را نیز می‌توان در سایت “آوای تبعید” مشاهده و دانلود نمود.
“آوای تبعید” در فیسبوک نیز قابل دسترسی می‌باشد.
سایت نشریه / www.avaetabid.com http://avaetabid.com/
فیس‌بوک: avaetabid