شهروند- در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۹، در پرواز ایر ترانزیت که از تورنتو به سمت کلگری می رفت یک مهمان ناخوانده حضور داشت که برای ابراز وجود به طبیعتش رجوع کرد و در این میان یکی از مسافران این پرواز را کمی اذیت کرد.

این مهمان ناخوانده یک عقرب سیاه حدود ۱۰ سانتی متری بود که در درز میان دو صندلی گیر افتاده بود. هنوز روشن نیست که این عقرب از کجا وارد پرواز شده است. مسئولان پرواز می گویند که این اتفاق بسیار نادر است.

کین مالتیس (Quin Maltais) دانشجوی دانشگاه آلبرتا و اهل یوکون، در این پرواز نشسته بود که ناگهان متوجه شد ناحیه ی پایین کمرش را چیزی نیش زده است. به دلیل آماده شدن پرواز برای نشستن کین اجازه نداشت که از جایش بلند شود. اما بعد از مدتی نتوانست طاقت بیاورد و یکی از مهمانداران را صدا کرد. مهماندار در ابتدا سعی کرد او را قانع کند که تیزی یک کاغذ باعث خارش پوست او شده است اما کین که از شدت سوزش طاقتش طاق شده بود خودش به جستجو پرداخت و در نهایت با مهمان ناخوانده مواجه شد.

بلافاصله بعد از نشستن پرواز نیروی پزشکی برای کمک به کین به محل آمد. خوشبختانه کین از این نیش آسیب جدی ندید اما ترس حضور یک عقرب ده سانتی متری چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد. کین می گوید اجازه نخواهد داد که این ترس به لذت سفر کردن غلبه کند و از این به بعد با دقت بیشتری صندلی خود را بررسی خواهد کرد.