شهروند- براساس تحقیقات انجام شده توسط ADP، کمپانی تولید کننده نرم افزار حقوق و دستمزد در کانادا، به صورت میانگین زنان کانادایی حدود ۲۵ درصد کمتر از مردان کانادایی حقوق دریافت می کنند و در مورد مزایای حقوق این شکاف از این هم بیشتر است.

همچنین بر اساس این تحقیق، تعداد زنان در شغل های کم درآمد جامعه بیشتر است و  26 درصد از زنانی که در این تحقیق شرکت کرده اند می گویند سالیانه کمتر از ۳۰ هزار دلار درآمد دارند که این درصد برای مردان شرکت کننده ۱۴ درصد است.

این تحقیق از اول تا چهارم فوریه ۲۰۱۹ ، با شرکت ۸۱۵ کارمند زن و مرد در کانادا در شغلهای تمام وقت و پاره وقت انجام شده است. ۶۲ درصد از زنانی که در این تحقیق شرکت کرده اند بر این باورند که حقوق و مزایای شغلی شان در محیط کار با مردان برابر است و این میزان در مقابل درصد مردان که ۸۰ درصد است بسیار کمتر است و نشان می دهد که زنان به صورت کلی اعتقاد دارند که در محیط کار مزایا و حقوق شان برابر با مردان پرداخت نمی شود. میانگین درآمد زنان شرکت کننده حدود ۵۰ هزار دلار در سال است که حدود ۱۵ هزار دلار با مردان فاصله دارد.